Uudenmaan Teräsleikkaus

Sertifikaatit

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tuotesertifikaatin yritykselle Uudenmaan Teräsleikkaus osoittamaan, että Inspecta Sertifiointi Oy on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valmistuksen laadunvarmistuksen täyttävän vaatimusasiakirjojen EN 1090-1:2009+A1:2011 kohta 6.3, EN 1090-2:2018 vaatimukset: Teräskokoonpanojen esivalmistus standardin EN 1090-2 mukaan sisältäen termisen leikkauksen ja särmäyksen

Toteutusluokat: EXC1 ja EXC2