Uudenmaan Teräsleikkaus

Leikkaus ja särmäysPolttoleikkaus

15-120 mm 3000 x 12500 mm

Plasmaleikkaus

2-40 mm 3000 x 12500 mm

Mekaaninen leikkaus

ALIKO 16 x 3000 mm
ALIKO 12 x 3000 mm

Särmäys

ALIKO 150 t x 3000 mm
ALIKO 320 t x 3000 mm

Leikkaus ja särmäys
Leikkaus ja särmäys